Personaalse tulemuslikkuse hinnang

Teie nimi
1) Kirjuta siia oma e-posti aadress

Kirjutage tekst siia

2) Mul on olemas isiklik visioon enam kui 10 aastaks

Valige sobiv vastus

jah
ei
osaliselt
3) Minu visioon motiveerib mind selle nimel tegutsema

Valige sobiv vastus

jah, täielikult
üldjuhul
pigem vähe
üldse mitte
4) Sean omale pikaajalisi eesmärke 3-5 aastaks

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
5) Sean omale eesmärke 1-3 aastaks

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
6) Minu eesmärgid on mõõdetavad, kirjalikud ja saan neid igal ajal üle vaadata

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
7) Minu eesmärgid sunnivad mind rohkem pingutama

Valige sobiv vastus

pidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
8) Minu eesmärgid aitavad mul jõuda visioonini

Valige sobiv vastus

täielikult
osaliselt
pigem vähe
üldse mitte
9) Tavaliselt koostan tegevuste nimekirja igaks nädalaks

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
üsna tihti
pigem harva
üldse mitte
10) Kasutan kalendrit oma aja planeerimiseks 

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
11) Igapäevaste tegevuste juhtimiseks koostan tegevuste (task) nimekirju 

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
12) Olen järjepidev oma planeeritud tegevuste teostamisel

Valige sobiv vastus

alati
aeg-ajalt
pigem harva
üldse mitte
13) Tean täpselt kui palju mul mingi asja tegemiseks aega on kulunud

Valige sobiv vastus

alati
mõnikord
harva
üldse mitte
14) Kasutan tööasjade tegemiseks kindla piiratud arvu tunde päevas (näiteks 6 või 8 või 10) 

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
15) Planeerin teadlikult tegevusi, mis ei ole seotud tööga

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
16) Luban endale olla teinekord spontaanne ja ei pea tegevusplaanist otseselt kinni

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
17) Sean oma tegevusplaanis alati tähtsamad asjad ettepoole

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
18) Tegelen väga vähe “tulekahjude” kustutamisega

Valige sobiv vastus

jah
mõnikord
ei
19) Minu töös on vähe segajaid ja töö-voo katkestajaid

Valige sobiv vastus

jah
mõnikord
ei
20) Suudan vajadusel keskenduda ühele tegevusele järjest 2-4 tundi

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
pigem tihti
väga harva
üldse mitte
21) Tegelen ootamatute teemadega siis kui oma ajaplaanis selleks vastava aja olen planeerinud

Valige sobiv vastus

alati
aeg-ajalt
pigem harva
üldse mitte
22) Suudan sobitada tööalaseid ja tööväliseid tegevusi enda jaoks õiget jaotust hoides

Valige sobiv vastus

järjepidevalt
aeg-ajalt
väga harva
üldse mitte
2020 © Sinulab | Andmebaasi versioon: | | Laadimise aeg: 0.6