Personalijuhi teenus (päring)

Teie nimi
1) Ametikoht:

Kirjutage tekst siia

2) Ettevõte, kus töötate:

Kirjutage tekst siia

3) E-posti aadress:

Kirjutage tekst siia

4) Kui palju töötajaid ettevõttes töötab?

Valige sobiv vastus

1 - 10
11 - 50
51 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 ja enam
5) Valige kõik teenused, millest olete huvitatud:

Valige sobivad vastused

personalihaldus (lepingud, lepingute muudatused)
töötamine (puhkuste haldus, tööaja raporteerimine, töögraafikud)
registrid (haridus, kutsega seotud sertifikaadid, tervisekontrollid)
koolitused (koolituste haldus, sisekoolituste korraldamine, koolituspakkumiste päringud)
arenguvestlused, coaching ja sisse-elamine
tööõiguse nõustamine
personali strateegia
personalitöö protsesside arendamine ja juurutamine
värbamise tugi, konsulteerimine
tööõiguse nõustamine
koondmaise nõustamnine ja teostamine
muu (palun täpsustage järgmise küsimuse all)
6) Milliseid personalivaldkonna teenuseid vajate lisaks eelpoolnimetatutele?

Kirjutage tekst siia

2021 © Sinulab | Andmebaasi versioon: | | Laadimise aeg: 2.56