Inimeste juhtimise enesehinnang (ettevõte)

Teie nimi
1) Kirjutage siia oma e-posti aadress

Kirjutage tekst siia

2) Teie ettevõtte nimi

Kirjutage tekst siia

3) Rakendatakse Leadership põhimõtteid erinevatel juhtimistasanditel 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
4) Töötajaid erineval tasandil kaasatakse järjepidevalt eesmärkide seadmisse ja probleemide lahendamisse 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
5) Koostöö erinevate juhtimistasandite, üksuste ja funktsionaalsete gruppide vahel toimib edukalt 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
6) Töötajatega seotud teemad on ettevõtte juhtrühma operatiivses fookuses 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
7) Tegeletakse järjepidevalt perioodiliste eesmärkide seadmisega erinevatel tasanditel (ettevõte/üksus/töötaja) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
8) Hinnatakse ja analüüsitakse tulemusi erinevatel tasanditel (ettevõte/üksus/juht/töötaja) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
9) Pööratakse teadlikult tähelepanu muudatuste juhtimisele 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
10) Jälgitakse järjepidevalt KPIsid 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
11) Töötajate andmete haldamine toimub seadusele vastavalt ja kindla protseduuri järgi 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
12) Ettevõttel on välja töötatud ja rakenduses peamised personalivaldkonna protsessid (värbamine, tasustamine, arendamine, TL lõpetamine) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
13) Jooksvat personaliarvestust teeb erialase ettevalmistusega isik (lepingud, andmed, puudumised, TL muudatused, distsiplinaarid) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
14) Välja on töötatud kompetentsiprofiilid võtmeametikohtadele ja kompetentse hinnatakse perioodiliselt 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
15) Ametikohad on diferentseeritud töö keerukuse ja vastutuse ulatuse järgi 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
16) Töötajate kompetentse arendatakse järjepidevalt äristrateegiast lähtuvalt 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
17) Tegeletakse süsteemselt noorte, võtmeametikohtade ja juhtide järelkasvuga, viiakse läbi praktika- ning arenguprogramme 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
18) Kõikidel töötajatel on võimalus oma tööalases arengus kaasa rääkida, ettepanekuid teha ja arenguprogrammides osaleda 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
19) Välja on töötatud ja rakendatakse läbimõeldud värbamisprotsessi 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
20) Värbamisprotsessis käsitletakse kõiki kandidaate võrdselt ja väärikalt 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
21) Panustatakse tööandja brändingusse sisemiselt ja väljaspoole 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
22) Uute töötajate sisse-elamine toimub sisse-elamise plaani ja juhendamise alusel 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
23) Välja on töötatud ja rakenduses selgelt määratletud tasude süsteem (palk, tulemustasud, preemiad, boonused) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
24) Lisatasusid makstakse kõikidele töötajatele, kaasa arvatud tugitegevuste töötajad 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
25) Välja on töötatud ning kasutusel töötajatele suunatud soodustuste ja mitterahalise motivatsiooni pakett 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
26) Tasustamine on seotud tulemusjuhtimise süsteemiga 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
27) Ametlik sisekommunikatsioon toimib kokkulepitud kanalite kaudu ja süsteemselt 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
28) Sisekommunikatsiooni kanalitele on juurdepääs kõikidel ettevõtte töötajatel 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
29) Välja on töötatud ja kasutuses “Töötaja käsiraamat” töösuhte reguleerimiseks 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
30) Juhtkond teavitab töötajaid strateegia, eesmärkide ja tulemuste osas regulaarselt (vähemalt 2 korda aastas) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
31) Tulemusjuhtimise haldamiseks kasutatakse spetsiaalseid infosüsteeme ehk tarkvara 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
32) Töötajate andmete ja töösuhete haldamiseks kasutatakse spetsiaalseid infosüsteeme ehk tarkvara (excel ei ole tarkvara) 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
33) Töötajate arendamise toetamiseks kasutatakse spetsiaalseid infosüsteeme ehk tarkvara 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
34) Info edastamiseks ja meeskonnatöö hoogustamiseks kasutatakse sobivaid infosüsteeme ehk tarkvara

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
35) Olemas on inimressursi strateegia järgmiseks 3-5 aastaks 

Valige sobiv vastus

jah
osaliselt
ei
ei pea oluliseks
36) Kuivõrd rahul olete oma ettevõtte inimeste juhtimise valdkonna tegevustega täna?

Valige skoor

2020 © Sinulab | Andmebaasi versioon: | | Laadimise aeg: 0.62